Specialisaties

Coaching

Wanneer u hulp kunt gebruiken om te leren omgaan met concrete beroepsgerelateerde problematiek, bied ik u mijn diensten aan als erkend register-coach. We spreken van te voren een aantal bijeenkomsten af. Als het bevalt is verlenging mogelijk.

 

Coaching is iemand brengen van A naar B. Coaching is een vorm van begeleidingskunde onder anderen voor hen die de kwaliteit van hun beroeps-prestaties willen verbeteren. Daarbij wordt gelet op de huidige toestand (HT), waarin u verbetering wilt aanbrengen. En op de beoogde toestand  (BT), die u door middel van uw coaching traject wilt bereiken. Als coach begeleid ik u op dit pad van A naar B door de juiste coaching-vragen aan u te stellen en door het voor u mogelijk te maken om in de toekomst zelf deze vragen te stellen aan uzelf.

 

Belangrijke thema’s om bij coaching aan te werken zijn: zelfsturing, doelmatig handelen, beroeps-identiteit, toekomst-ontwikkeling. Bij zelfsturing gaat het om uw vermogen om uzelf bij te sturen; om van uw ervaringen te leren hoe u het voortaan beter of anders wilt doen. Bij doelmatig handelen gaat het om helderheid en transparantie in wat u wilt bereiken. Uw beroeps-identiteit wordt versterkt door u te vragen wie u als beroepsbeoefenaar wilt zijn? Hoe wilt u gekend zijn of hoe mag men zich u herinneren?

 

Op de weg van A naar B krijgt u inzichten die u helpen om te begrijpen waarom dingen eerst niet lukten en u krijgt daardoor instrumenten in handen om uw voornemens voortaan wel te laten slagen.