Praktisch

Intake en randvoorwaarden

Een intake duurt gemiddeld 30 minuten en is gratis. Bij een intake staat kennismaking voorop. Wie bent u en wat is uw hulpvraag? Wie ben ik en wat kan ik voor u betekenen? Over de vraag wie ik ben kunt u informatie onder de menu-knop: Supervisor & Coach/CV

 

Besproken wordt de manier van werken die u van mij mag verwachten. Dat is voor elke vorm van begeleiding anders. Bij supervisie worden van uw schriftelijke reflectie-verslagen verwacht en inbreng voor de nieuwe zitting.

Bij coaching is geen sprake van reflectie-verslagen en kan van belang zijn u door een korte schriftelijke beschrijving van een specifieke situatie uit uw werk voor te bereiden.

Bij mediation valt of staat het proces met het commitment van de partijen die aan tafel komen. Bereidheid tot toenadering en overeenstemming is van doorslaggevend belang.

Counseling vraag om nadenken over uw persoonlijke doelen zoals het komen tot overzicht over uw leven, rust in uw leven, evenwichtigheid, balans en de strategie waarmee u deze wilt bereiken.

 

Tot de intake behoort het bespreken van de randvoorwaarden van een traject. Vraagt u een persoonlijk en individueel traject, of komt u voor groepsdeelname? Bent u deelnemer, opdrachtgever, of beide? Uit hoeveel bijeenkomsten zal het traject gaan bestaan? Wat is de kortste beschrijving van uw hulpvraag? Waar gaat het om?

 

Tot de randvoorwaarden waarover gesproken moet worden behoort ook het kostenaspect. U kunt daarover lezen onde de knop Praktisch/Tarieven.