Specialisaties

Mediation

Voor begeleiding van spanningen in uw gemeente of geloofsgemeenschap bied ik mij aan als uw mediator. Ik ben daarvoor opgeleid en heb daarvoor jarenlang nascholing gevolgd. Ik werk bij voorkeur in het kerkelijk milieu, voor kerkbesturen en kerkbestuurders. Mijn ervaring is dat veel conflicten na 4 bijeenkomsten tot helderheid zijn gebracht. De kosten zijn zeer beperkt in vergelijking met de schade wanneer conflicten voortduren.

 

Mediation is een moderne vorm van conflictbemiddeling. Anders dan de rechter of arbiter staat de mediator tussen de partijen en niet boven de partijen. Mediation is een vorm van  begeleidingskunde voor hen die de bereidheid hebben om tot herstel van relaties te komen tussen groepen en of personen en daarbij professionele hulp nodig hebben. Een mediator is iemand die ervaren is in het begeleiden van mensen tussen wie het niet goed is gegaan maar die werken aan een betere gezamenlijke toekomst.

 

Belangrijke voorwaarden voor mediation zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en onafhankelijkheid. Uw opdracht tot mediation kan verschillende vormen aannemen: het kan in de vorm van een contract tussen twee of meer partijen, in de vorm van een opdracht tot conflictbegeleiding van een organisatie, maatschap, vereniging of geloofsgemeenschap. En naar de aanpak die gehanteerd wordt kan worden onderscheiden in faciliterende of narratieve mediation.

 

Belangrijke thema’s bij mediation zijn: de escalatie-ladder, het commitment, verenigbare en onverenigbare belangen, onderhandelen. Een mediation-overeenkomst staat aan het begin van het daadwerkelijke mediation-proces, een vaststellingsovereenkomst waarin al de gemaakte afspraken staan markeert het einde van dit proces. Een goedlopend proces kan binnen drie maanden een einde maken aan een jarenlang slepend conflict.