Praktisch

Vragen uit de Praktijk

 

Praktijkvragen Supervisie

- Ik ben best wel gevoelig voor kritiek. Hoe ga ik om met negatieve feedback?

- Ik heb van huis uit meegekregen: "doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg".

  Hoe kan ik leren meer van mijzelf te laten zien?

- Ik kan mijn mening moeilijk onder woorden brengen.

  Hoe kan ik zorgen dat mensen op mijn werk meer rekening met mij houden?

- Ik ben geen manager en geen chef. Hoe breng ik mijn zorgen over de gang van zaken op mijn werk ter sprake?

 

Praktijkvragen Coaching

- Ik weet niet of het werk dat ik nu doe wel bij mij past? En zo niet, welk werk past dan wel bij me?

- Mijn bureau verandert elke keer in een puinhoop. Hoe houd ik de mijn spullen opgeruimd en overzichtelijk?

- Ik neem regelmatig de zorgen van mijn werk mee naar huis. Hoe houd ik werk en privé gescheiden?

- Mijn agenda loopt steeds vol en aan de belangrijkste zaken kom ik niet genoeg toe. Hoe kan ik mijn agenda beter beheren?

- Ik moet soms slecht-nieuws-gesprekken voeren. Hoe doe je dat op een manier dat het goed overkomt?

 

Praktijkvragen Mediation

- Het gaat niet goed in onze gemeente. Er is een vertrouwenscrisis met de predikant. We vrezen voor de toekomst van de gemeente. Wat kunt u voor ons betekenen?

- Twee ambtsdragers in onze gemeente kunnen het slecht met elkaar vinden. Zondag liep het helemaal uit de hand. Een aantal jongeren was er bij. We vrezen onze jeugd nog te verliezen. Kunt u tussen deze broeders bemiddelen?

- Een gewaardeerd echtpaar uit onze gemeente blijkt huwelijksproblemen te hebben. De echtgenoot logeert nu bij zijn zus een dorp verderop. Kunt u een poging ondernemen hen weer bij elkaar te brengen?

- Onze predikant krijgt nogal kritiek uit de gemeente dat hij zo onhandig met de jeugd omgaat. De kerkenraad heeft het geprobeerd te bespreken. Maar hij voelt zich nu aangevallen. Dat maakt het er voor de verhoudingen in de kerkenraad niet beter op. Kunt u ons hierin vooruit helpen?

 

Praktijkvragen Counseling

- Twee jaar geleden is onze schoonzuster overleden. Onze broer lijdt er nog heel erg onder. Vaak is hij neerslachtig, bij het depressieve af. Zou u met hem kunnen praten?

- Mijn man kwam met een griepje thuis te zitten. We dachten dat het na een week wel over zou zijn. Maar hij is nu al een jaar thuis. Totaal overwerkt. De dokter zegt dat hij burn-out is. Zou u hem op willen zoeken?

- Mijn man is zijn werk kwijt. Hij zit hele dagen thuis achter het raam. De lust ontbreekt om nog iets te doen. Hij moet gaan solliciteren, maar het is hem allemaal te veel. Zou u met hem willen praten?

- Vroeger sprak mijn man veel over het geloof en vanuit het geloof. Maar nu lijkt het wel of hij ruzie heeft met God. Wilt u met hem een gesprek voeren?

 

Praktijkvragen Ad Interim en Procesbegeleiding

- Mijn zuster is overleden. Zij was al lange tijd niet meer aanspreekbaar. Familie is er niet. Zij wordt bovendien hier in het midden van het land begraven terwijl het verzorgingstehuis in Den Haag staat. Wij kennen niemand van daar. Wij kennen u wel. Wilt u haar begrafenis leiden? 

- Wij zoeken een voorzitter voor onze kerkenraad die "van buiten komt" en onafhankelijk staat van onze gemeente. Bent u daarvoor beschikbaar?

- Wij zijn vacant en zoeken iemand die ons kan helpen om een profiel te schrijven voor een nieuwe predikant. Kunt u ons hierin bijstaan?

- In onze gemeente kun je nog duidelijk de twee culturen waarnemen van voor de tijd dat we gefuseerd zijn. Kunt u ons adviseren hoe wij meer tot één gemeente worden?