Cor Hoogerwerf,

geboren 1959 te Rotterdam. Echtgenoot en vader van vijf kinderen. En grootvader.

Werk
Emeritus predikant


Werkervaring
Ik ben van 1994 tot 2009 werkzaam geweest als gemeentepredikant van Blauwkapel-Groenekan (Gereformeerde Bond). Heb daardoor goed inzicht in de praktijk van het gemeentewerk.

Van 2009 tot 2014 was ik werkzaam als geestelijk verzorger bij de krijgsmacht (legerpredikant). Werken in teams met collega’s van geheel andere denominaties is mij volledig bekend.

Van 2016 tot 2022 was ik werkzaam als geestelijk verzorger bij justitie (gevangenispredikant). Ik beschouw de periode bij justitie als een rijke ervaring waarop ik met dankbaarheid mag terugzien.

Als emeritus predikant mag ik tot op de dag van vandaag met vreugde voorgaan in de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

 

Specifieke kennis

Ik ben gespecialiseerd in supervisie aan predikanten en geestelijk verzorgers. Het spectrum van de rechterflank van de kerk is mij goed bekend. Ook ben ik opgeleid als mediator en heb vele jaren bijscholing ontvangen via het Platform Christen Mediators (PCM). Tevens ben ik registercoach. Als supervisor en coach ben ik geaccrediteerd bij onder meer de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC)

 

Stijl / werkwijze

Ik zie graag dat je als supervisant leert luisteren met je hart. Je werkt aan het verbeteren van de uitoefening van je beroep. Je groeit in persoonlijkheid en krijgt oog voor je eigen sterke en zwakke kanten. Je krijgt tools om je zwakten te overwinnen en je sterke kanten uit te bouwen. We werken vertrouwd, veilig en toegesneden op jouw situatie.


Gewaardeerd om
Dat ik een bevlogen mens ben met een bewogen hart.

Contact en adres
Roggeakker 1, 3941 LC Doorn
telefoon: 0343-411 371 en 06-83 656 404
e-mail: dschoogerwerf@gmail.com
website: www.viersprongcoaching.nl