Verklaring van benaming 'De Viersprong'

Naam van mijn onderneming

De naam De Viersprong heb ik voor mijn onderneming gekozen omdat het een kruispunt van wegen aanduidt. Met supervisie en coaching kan een nieuwe route worden gevonden in uw leven. Een weg van vernieuwing en geluk. De prachtige houten wegwijzer in landgoed Den Treek tussen Woudenberg en Amersfoort staat midden tussen de heidevelden op een kruispunt van heidepaden. Op de heide kan men zomers schapen tegen komen. Het is een heerlijk wandelgebied. En welke weg men ook kiest, het zijn altijd 's Heeren wegen.

Ook heb ik bij het kiezen van de naam er aan gedacht dat het voornaamste coachingmodel dat ik gebruik "de vork" van Rudy Vandamme is. De vork heeft vier tanden: de zelfsturing, het project, de identiteit en het grote geheel.  En bij het coachen wissel je voortdurend van pad, van de ene vorktand naar de andere. Zo worden de vier wegen van het coachen sprongsgewijs gewisseld en bewandeld. Vandaar "De Viersprong".