Doelgroepen

Kerkelijke bestuurs-colleges

Nogal wat kerkbesturen hebben te maken met een krimpend leden aantal. En daardoor met krimpende budgetten. De financiële druk wordt soms het meest gevoeld door de betaalde krachten in de gemeente onder wie de voorganger. Het behoeft geen betoog dat de verantwoordelijkheid voor een sluitende begroting ook met zich brengt dat de verontrusting hierover in de gemeente wordt gedeeld. Andere factoren die van invloed zijn bij een krimpende gemeente zijn 'de paniek' die soms toeslaat over het ledenverlies.  Het georganiseerde gemeenteleven merkt in al haar zenuwuiteinden dat zaken beginnen te schuren.

Het is bevrijdend om op zoek te gaan naar de objectieve factoren die voor de krimp verantwoordelijk zijn. Wederzijds begrip en ruimte voor elkaars zorgen brengt mensen dichter bij elkaar. Het geeft nieuw elan aan de gemeente en mobiliseert nieuwe krachten om de problematiek die gevoeld wordt het hoofd te bieden. 

Door proces-begeleiding worden kerkbesturen gecoacht met mediation-vaardigheden om de mogelijkheden te vergroten en een vruchtbaar arbeidsveld voor de professionals te bevorderen.