Tarieven

Uurtarief : € 90,-

Vergaderleiding: € 225,- per dagdeel

Online-coaching: 240, - per maand. (gemiddeld 4 sessies per maand)

Een intake gesprek (20 min.) wordt niet in rekening gebracht.

 

Over het tarief wordt het wettelijk BTW-percentage in rekening gebracht.

 

Reiskostenvergoeding € 0,27 per gereden km. 

Indien vergaderruimte nodig is komt de huur daarvan voor rekening van de cliënt. 

Facturering gebeurt op grond van declaratie, of nadere afspraak. 

Naar gelang de financiële draagkracht kan worden afgeweken van bovenstaande tarieven.