Doelgroepen

Geestelijk Verzorgers

De Geestelijk Verzorger staat voor de uitdaging om samen te werken met collega-geestelijk verzorgers van een keur aan kerkelijke denominaties, godsdiensten en levensovertuigingen. Daarnaast werkt hij samen met andere disciplines als verpleegkundig personeel, militair commando of de bewaking van de penitentiaire inrichting. De geestelijk verzorger heeft een hoog zelf organiserend vermogen om zijn beroepsopdracht gestalte te geven. Enerzijds fungeert hij als knooppunt in sociale netwerken, anderzijds is zijn positie vaak eenzaam. Supervisie kan helpen om zich te ontwikkelen binnen de specifieke werkomgeving van ziekenhuis, verpleeghuis, kazerne of penitentiaire inrichting. Soms loopt u al jaren tegen drempels aan waarvan u vermoedt dat ze ook te maken hebben met de eigen persoonlijkheid. Door middel van supervisie en coaching wordt een veilige leeromgeving geschapen om hiernaar onderzoek te doen. Verschillende werkvormen staan tot uw beschikking, waaronder online-coaching als een flexibel inzetbare, heftige maar ook snelle manier om tot resultaat te komen. Het traditionele consult (me de fysieke ontmoeting tussen u en mij) kan ook bij e-coaching in het traject een plaats krijgen als dat bijdraagt tot een goed resultaat.