Praktisch

Vergoedingen en belastingaftrek

Particulieren kunnen op verschillende manieren hun kosten vergoed krijgen:

 

Via de PKN

Predikanten van de PKN kunnen van hun kerk een financiële tegemoetkoming krijgen waardoor supervisie bij mij geen kosten voor u meebrengt. Een supervisietraject omvat 10 bijeenkomsten van een uur. De serie wordt afgesloten met een certificaat dat wordt erkend door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Dit voldoet voor uw PE registratie en voor uw accreditatie.

 

Via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachingstraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij uw werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

 

Via de ziektekostenverzekering
Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt coaching en/of counseling vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na.

 

Via de Arbo-dienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 

Via de belasting
Wanneer u als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kunt u deze kosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst.

 

Bedrijfskosten voor zelfstandigen

De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dat geval is de btw (21%) terug te vorderen.

 

Via het UWV
Als u een uitkering ontvangt, dan kunt u bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en reïntegratie. U kunt met uw UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan u beschikbaar waarmee u uw coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.