Doelgroepen 

Predikanten en pastores

Het predikantschap staat in deze tijd regelmatig onder druk. De natuurlijke positie die een predikant enkele decennia geleden had geldt niet meer. Daar zal de predikant op in moeten spelen. De maatschappij is ontzuild. De gemeente is een mondige gemeente geworden. Dat stelt nieuwe eisen aan de professionaliteit van de dominee. Bent u in staat om te reflecteren in de opeenvolging van voelen, denken en handelen? Dan bent u zeer wel in staat om door middel van supervisie te groeien in persoonlijkheid, om des te beter de uitdagingen die de beroepsomgeving vergt het hoofd te bieden.

Wanneer u in uw beroepspraktijk een specifiek probleem wilt oplossen dan kan een daarop toegesneden coaching-traject gekozen worden. Voor coaching kan een scala aan andere technieken en skills worden ingezet. Onder meer ontleend aan mediation, transaktionele analyse en contextueel pastoraat. Coaching kan behalve door het traditionele consult ook online verzorgd worden. Het e-coachen is intensiever dan de de traditionele bijeenkomsten, het traject vergt evenveel tijd maar over minder tijd uitgespreid, en het vergt een goede vaardigheid om online te communiceren.