Specialisaties

Coaching

Coaching is iemand brengen van A naar B. Coaching is een vorm van begeleidingskunde onder meer voor hen die de kwaliteit van hun beroeps-prestaties willen verbeteren. Daarbij wordt gelet op de huidige toestand (HT), waarin u verbetering wilt aanbrengen. En op de beoogde toestand  (BT), die u door middel van uw coaching traject wilt bereiken. Als coach begeleid ik u op dit pad van A naar B door de juiste coaching-vragen aan u te stellen en door het voor u mogelijk te maken om in de toekomst zelf deze vragen te stellen aan uzelfa.

 

Belangrijke thema’s om bij coaching aan te werken zijn: zelfsturing, doelmatig handelen, beroeps-identiteit, toekomst-ontwikkeling. Bij zelfsturing gaat het om uw vermogen om uzelf bij te sturen; om van uw ervaringen te leren hoe u het voortaan beter of anders wilt doen. Bij doelmatig handelen gaat het om helderheid en transparantie in wat u wilt bereiken. Uw beroeps-identiteit wordt versterkt door u te vragen wie u als beroepsbeoefenaar wilt zijn? Hoe wilt u gekend zijn of hoe mag men zich u herinneren?

 

Op de weg van A naar B krijgt u inzichten die u helpen om te begrijpen waarom dingen eerst niet lukten en u krijgt daardoor instrumenten in handen om uw voornemens voortaan wel te laten slagen.

 

Supervisie

Supervisie is een vorm van begeleidingskunde voor hen die werken in onder meer de zorg, de kerk, het onderwijs en wetenschap. Onder deskundige begeleiding van uw supervisor komt u als zorgverlener, kerkelijk werker, predikant, geestelijk verzorger docent of wetenschapper tot persoonlijke ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van uw werk. 

 

Een belangrijk instrument voor supervisie is zelfreflectie. Door te reflecteren op eigen denken, voelen en handelen krijgt u inzicht in uw denk- en gedragspatroon. Uw diepere motieven en overtuigingen worden transparant en u leert bewust om te gaan met de keuzes waar u in uw werksituatie voor staat. U zult na verloop van enkele bijeenkomsten effectiever functioneren in uw beroep.

 

Met dat uw persoonlijkheid tot bloei komt, ontwikkelt u uw loopbaan. En wordt u een des te meer gewaardeerd collega voor uw teamgenoten en arbeidskracht voor uw werkgever. Supervisie maakt het mogelijk dat u de drempels weghaalt die u in uw persoonlijke groei belemmeren en die u tot nu toe in de uitoefening van uw beroep hebben gehinderd.

 

Counseling

Counseling is een vorm van begeleidingskunde waarbij professionele begeleiding en de concrete doelstelling centraal staan. Belangrijke voorwaarden zijn onvoorwaardelijke acceptatie, relatie-opbouw en begrenzing tussen de counselor en u als cliënt, empathie en absolute vertrouwelijkheid.

 

Situaties die bijzonder aanleiding geven tot counseling zijn onder meer rouwverwerking, verwerking van verlies van relaties of arbeid, traumatische ervaringen, innerlijke strijd, bovenmatige gespannenheid, (dreigend) burn-out.

 

Counseling raakt aan vormen van hulpverlening als psychotherapie en geestelijke gezondheidszorg maar is daarvan duidelijk onderscheiden. Uw counselor is geen medicus, maar een geestelijke verzorger.

 

Procesbegeleiding en Interim-werkzaamheden

Als bevoegd predikant in de Protestantse Kerk in Nederland kan ik uw gemeente van dienst zijn in omstandigheden waarbij kennis en ervaring onontbeerlijk zijn. De hulpvraag waarin ik kan voorzien varieert van het leiden van een regulieren kerkdienst tot het verzorgen van een uitvaart en van het voorzien in catechetisch onderwijs tot het opstellen van een profiel naar uw wensen van een door u te beroepen nieuwe predikant.

 

Vergaderleiding, mediation en coaching behoren tot de standaard vaardigheden die u ten diensten staan. Inventarisatie van wat in de gemeente leeft, analyse van gegevens en opstellen van de tekst van een nieuw gemeentelijk beleidsplan behoren tot de mogelijkheden.

 

Een predikant is een voorbijganger. Dat geldt in het bijzonder van de interim-predikant. Het is een bijzonder voorrecht u te mogen voorthelpen in uw kerkelijke ontwikkeling.

 

Mediation

Mediation is een moderne vorm van conflictbemiddeling. Anders dan de rechter of arbiter staat de mediator tussen de partijen en niet boven de partijen. Mediation is een vorm van  begeleidingskunde voor hen die de bereidheid hebben om tot herstel van relaties te komen tussen groepen en of personen en daarbij professionele hulp nodig hebben. Een mediator is iemand die ervaren is in het begeleiden van mensen tussen wie het niet goed is gegaan maar die werken aan een betere gezamenlijke toekomst.

 

Belangrijke voorwaarden voor mediation zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en onafhankelijkheid. Uw opdracht tot mediation kan verschillende vormen aannemen: het kan in de vorm van een contract tussen twee of meer partijen, in de vorm van een opdracht tot conflictbegeleiding van een organisatie, maatschap, vereniging of geloofsgemeenschap. En naar de aanpak die gehanteerd wordt kan worden onderscheiden in faciliterende of narratieve mediation.

 

Belangrijke thema’s bij mediation zijn: de escalatie-ladder, het commitment, verenigbare en onverenigbare belangen, onderhandelen. Een mediation-overeenkomst staat aan het begin van het daadwerkelijke mediation-proces, een vaststellingsovereenkomst waarin al de gemaakte afspraken staan markeert het einde van dit proces. Een goedlopend proces kan binnen drie maanden een einde maken aan een jarenlang slepend conflict.