Praktisch

Uren-indicatie

1. Een individueel traject supervisie betreft 10 bijeenkomsten van 1 uur. 

2. Een groepssupervisie met 2 supervisianten (een diade) betreft 14 bijeenkomsten van 2 en 1/4de uur.

3. Een groepssupervisie met 3 supervisanten (een triade) betreft 14 bijeenkomsten van 3 uur.

4. Een traditioneel coaching consult betreft 1 uur. Houdt u voor een coaching traject rekening met 6 consulten per coaching vraag. Vaak worden tweeledige vragen gesteld. Dan dient u rekening te houden met 12 consulten.

5. Een e-coaching traject voor een tweeledige vraag betreft 12-maal online de dialoog voeren. Een reactie komt overeen met 1 A4-tje tekst. Een volledig traject levert circa 24 A4-tjes tekst, die tegelijk uw verslag vormen. Daarnaast is er de mogelijkheid van video-gesprekken en instructies. Deze komen dan in de plaats van de geschreven dialoog of vullen die aan. Voor E-coachen geldt dat 1-maal op elkaar reageren in de dialoog gelijk staat aan 1 traditioneel consult. Te weten 6 uren voor een enkele coach-vraag en 12 uren voor de twee ledige of dubbele vraag.

6. Voor groeps-coaching geldt het uurtarief. Rekening dient te worden gehouden met minimaal 6 uren coaching.

7. Een workshop beslaat 3 uur. De maximale grootte van de groep is 12, voor het praktische deel te verdelen in 2 subgroepen. Bij grotere groepen worden meer coaches ingeschakeld tegen vergelijkbaar tarief.

8. Een mediation traject is vergelijkbaar met de duur van een coachtraject. Men dient rekening te houden met een budget vergelijkbaar met 12 contacturen. In gunstige gevallen doet zich een oplossing voor gedurende het mediaton-proces, waardoor verder bemiddelen overbodig wordt. Dan kan het aantal contacturen navenant verminderen.

9. Een conferentie vraagt per groep van maximaal 12 personen om het volgende aantal contacturen per coach: voor een 8-uurs arrangement 5 uur contacturen. Voor een 24-uurs arrangement 8 uur contacturen. Voor een 32 uur arrangement 9 contacturen.

10. Een intervisie groep vergadert 4 tot 6 maal per jaar. Een bijeenkomst vergt circa 2 contacturen.